Mint a legtöbb weboldal, a Honlap is használ különösen szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében úgynevezett cookie-kat (sütik). Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekkel összefüggő információkat az alábbi adatkezelési tájékoztatóban találhatja. A jelen tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel használt fogalmak a Társaság általános adatkezelési tájékoztatójában (mely itt érhető el) meghatározott jelentéssel bírnak.

  1. Adatkezelő és elérhetőségei 

A Péntech Solutions Kft. (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 48. B. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-338535) és a PÉNTECH Financial Solutions Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. mfszt 1.; cégjegyzékszám: 01-10-141973) (a továbbiakban együtt: „Társaságok” vagy „Adatkezelő” vagy külön-külön: „Társaság”) kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek, tevékenységüket összehangoltan végzik.

A Társaságok cookie-kkal kapcsolatos adatkezelése közös adatkezelésnek minősül. 

Az Adatkezelő neve: Péntech Solutions Kft.PÉNTECH Financial Solutions Zrt.
Székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 48. B. ép.1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. mfszt 1.
E-mail címe: [email protected]
Az Adatkezelő részéről Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartó neve: dr. Réti Tamás Bálint
E-mail címe: [email protected]
  1. A cookie-k (sütik)

A cookie a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a Weboldalt letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

  1. Milyen forrásból jutunk hozzá Személyes adatokhoz?

Társaságunk a cookie-k által gyűjtött Személyes adatokat közvetlenül Öntől, mint Érintettől gyűjti.

  1. A kezelt adatok köre, az Adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az Adatkezelést a vonatkozó jogszabályok, mindenekelőtt a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban végzi.

Munkamenet (session) cookie-k

A Társaságok a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges, ún. munkamenet (session) cookie-kat a Társaságok a Honlap stabil működéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezelik. Ezen cookie-k által gyűjtott Személyes Adatok a Honlap látogatásának befejezését követően haladéktalanul törlődnek.

***

A további cookie-k által végzett Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján valósul meg.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a Honlappal kapcsolatos választásokat. A használatot elősegítő sütik által rögzített adatok 2 év elteltével törlésre kerülnek.

Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a Honlap látogatásához használt eszköz – böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján az ügyfél személyét nem tudjuk beazonosítani, de külön hozzájárulás alapján ezen sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek és így Személyes adatot képeznek. 

Az azonosító sütik által rögzített adatok 2 év elteltével törlésre kerülnek.

Teljesítményt biztosító sütik

A Honlap böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használhat. A Honlapon gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

A teljesítményt biztosító sütik által rögzített adatok 2 év elteltével törlésre kerülnek.

***

A cookie-k által gyűjtött információkat a Honlap nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon esetekben, melyekben Ön ehhez hozzájárult. 

A Honlap független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Honlap nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, ezen weboldalak tartalmával összefüggésben a Társaság felelősséget nem vállal, és felelősségre nem vonható.

A Honlap cookie beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek a Honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

Jogos érdek alapján kezelt adatok tekintetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogosult az Adatkezelés ellen tiltakozni.

  1. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái 

Közös adatkezelő:

A Társaságok egymás közös adatkezelőinek minősülnek jelen tájékoztató 4. fejezet 1-12. sorában említett Adatkezelés vonatkozásában.

Adatfeldolgozó: 

Adatfeldolgozó neve/kategóriájaAz adatfeldolgozó részére átadott Személyes adatok kategóriájaAdatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
A Társaságok informatikai működését biztosító szolgáltatók (így különösen szerver- és domain szolgáltatók, mobiltelefon operációs rendszerét biztosító szolgáltató), ügyfélkezelési, ún. CRM rendszert biztosító szolgáltatóA cookie-k által rögzített Személyes adatokHonlap működtetése

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít Személyes adatot.

  1. Különleges Személyes adatok

Az Adatkezelés során különleges Személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

  1. Érintetti jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a Személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Ezen jogok gyakorlásáról bővebben általános adatkezelési tájékoztatónkban olvashat, mely itt érhető el.

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott Adatkezelés jogszerűségét. 

  1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A Társaságok cookie-k által gyűjtött Személyes adatokon automatikus döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végeznek.

Utolsó frissítés dátuma: 2022. szeptember 5.