Frequently Asked Questions

Obecné

Co je PastPay?

PastPay je regulovaný poskytovatel finančních služeb nabízející odložené platby prostřednictvím faktoringu, známé jako ‚Kup teď, zaplať později‘ pro obchodníky B2B v zemích EU.

Co je B2B BNPL?

B2B BNPL je forma financování často používaná v obchodních transakcích. Umožňuje firemním zákazníkům splatit za svůj nákup o 15-90 dní později, zatímco obchodník ihned obdrží částku při splnění objednávky. Tato možnost umožňuje zákazníkům flexibilně spravovat jejich cash flow, zatímco umožňuje obchodníkům téměř okamžitě obdržet platbu.

Jak funguje B2B BNPL?

Během procesu nákupu mají zákazníci B2B možnost zaplatit později (od 15-90 dnů) prostřednictvím služby PastPay. Jakmile je vybrána možnost „Buy Now Pay Later“ (BNPL), náš algoritmus zanalyzuje zákazníka během 2 sekund a poskytne mu zpětnou vazbu o jeho oprávněnosti používat PastPay. Po dokončení vyřízení objednávky zpracuje PastPay platbu, převede částku nákupu prodávajícímu a odečte poplatek za službu PastPay.

V jakých zemích je PastPay dostupné?

PastPay podporuje obchody ve všech zemích Evropské Unie, Švýcarsku a ve Velké Británii.

Pro koho to je?

Pro koho je PastPay určen? Jaké požadavky musí obchodník splňovat, aby mohl nabízet BNPL pro své B2B zákazníky?

Obchodníci, pro které přinese PastPay BNPL nejvíce hodnoty, splňují následující kritéria: 

– působí na trhu B2B;

– mají firemní odběratele, kteří vyžadují flexibilní platební podmínky;

– mají firemní odběratele, kteří často platí pozdě,

– chtějí minimalizovat administrativní zátěž a snížit rizika neplacení;

– chtějí udržet nebo zlepšit svou finanční likviditu;

– chtějí nabízet výhodné platební podmínky pro své firemní zákazníky.

Je PastPay stále dobrou volbou pro obchodníka, který prodává zboží za nižší ceny?

Ano, může. Vzhledem k tomu, že při používání PastPay není vyžadována žádná minimální částka, mohou B2B zákazníci nakupovat u BNPL za jakoukoli částku v rámci přiděleného limitu výdajů s PastPay.

Jaké benefity nabízí PastPay pro obchodníky?

Platební metoda PastPay BNPL přináší obchodníkům B2B řadu výhod:

– zvýšení průměrné hodnoty košíku;

– zvýšení konverzního poměru;

– včasné příchozí příjmy;

– snížení administrativních úkonů;

– snížení nebo dokonce odstranění rizika nezaplacení; 

– zvýšení likvidity;

– zlepšení cash flow;

– automatické financování faktur;

– možnosti mezinárodní expanze;

– zajištění vynikající zákaznické zkušenosti a výhodných platebních podmínek pro B2B odběratele;

– zvýšení loajality a ochoty zákazníků nakupovat.

Jako prodávající, moji B2B zákaznící nakupují nízké množství a objem. Může PastPay pomoci zvýšit hodnotu těchto transakcí?

Ano, s PastPay můžete zvýšit hodnotu nákupního košíku až o 60%. Odložené platby zvyšují ochotu platit a motivují zákazníka k větším nákupům. BNPL také umožňuje zákazníkovi generovat zisk z zakoupených produktů před uhrazením platby, takže růstové příležitosti jsou na obou dvou stranách.

Jak to funguje?

Jaké platební podmínky mohou obchodníci nabídnout svým B2B zákazníkům s PastPay BNPL?"

PastPay umožňuje zákazníkům B2B zaplatit za zakoupené zboží později, zatímco prodejci obdrží okamžitou platbu při splnění objednávky. Díky službě PastPay BNPL mohou obchodníci svým firemním odběratelům nabídnout prodloužené platební podmínky od 15 do 90 dnů. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě mezi obchodníkem a PastPay.

Je nastavený minimum limit nákupu, pokud zákazník používá PastPay?

Firemní zákazníci mohou s PastPay platit za nákupy v libovolné výši v rámci přiděleného limitu výdajů.

Jaká je maximální limit nákupu, kterou může B2B zákazník zaplatit pomocí PastPay?

Náš algoritmus analyzuje kupujícího do 2 sekund při platbě pomocí služby PastPay. Na základě této analýzy náš systém určí maximální limit, který může kupující pro PastPay BNPL využít. Pokud celková částka nákupu překročí tento limit, nebude zákazníkovi platební metoda BNPL k dispozici. Je také možné, že celková částka více nákupů překročí maximální limit výdajů. V takových případech nebude platební metoda PastPay zákazníkovi k dispozici, dokud nevyrovná zůstatek.

Kdy obchodník obdrží platbu poté, co jeho zákazník zaplatí pomocí PastPay?

Jakmile je nákup uskutečněn a faktura vystavena a odeslána do služby PastPay, PastPay ji do 24 hodin zaplatí obchodníkovi. V závislosti na úrovni integrace je faktura do systému PastPay nahrána buď automaticky, nebo částečně manuálně.

Kdo je zodpovědný za vystavení faktury, když firemní zákazník platí pomocí PastPay?

Obchodník vystaví fakturu za nákup stejně jako u jiných platebních metod. Při použití platební metody PastPay B2B BNPL obchodník technicky vzato „prodává“ fakturu společnosti PastPay. Platba je zpracována po realizaci nákupu na základě faktury předložené poskytovateli služeb PastPay.

Jak jsou spravovány faktury?

Správa faktur může být částečně manuální nebo plně automatizovaná v závislosti na úrovni integrace. Integrace je dána používanými prodejními kanály a typem systému internetového obchodu.

Nesu si já jako obchodník nějaké riziko?

Existuje možnost, že obchodník může outsourcovat celé riziko neplacení s uvedením naší služby. V tomto případě, jakmile schválíme nákup vašeho firemního kupujícího, veškerá odpovědnost může být převedena na PastPay. Bude to projednáno během jednání o smlouvě.

Co je PastPay Portal?

PastPay Portál je platforma, na které mohou obchodníci sledovat celý platební proces, od analýzy zákazníků až po správu faktur. Na jedné platformě mohou pohodlně spravovat všechny své zákazníky s příslušnými limity, fakturami a nákupy. PastPay Portál nabízí dokonalé hybridní řešení, které umožňuje obchodníkům prodávat současně po telefonu, e-mailem, osobně nebo prostřednictvím více kanálů.

Co je PastPay App?

PastPay App je platforma vytvořená na míru firemním zákazníkům. V této platformě mají uživatelé přístup ke své historii nákupů PastPay, dostupným výdajovým limitům a probíhajícím platbám. Tento centralizovaný systém umožňuje odběratelům snadno sledovat blížící se termíny plateb a předcházet případným zpožděním plateb.

Jako obchodník, mohu používat PastPay i v případě, že své firemní zákazníky obsluhuji prostřednictvím různých prodejních kanálů? (např. e-shop, telefonicky, e-mailem, osobně atd.)

Ano, můžete. Díky svému hybridnímu řešení B2B BNPL, může PastPay sloužit jakémukoli obchodnímu modelu. PastPay Portál je platformou, kde mohou obchodníci nabízet platby BNPL firemním odběratelům i prostřednictvím přímého prodeje.

Cena

Kolik stojí obchodníky služba PastPay?

Po každé transakci PastPay účtujeme obchodníkovi předem definované procento. Tato sazba závisí na různých faktorech (např. obrat B2B, složení zákazníků, převzetí rizika nezaplacení atd.) a je zdokumentována ve smlouvě mezi obchodníkem a PastPay.

Korporátní obchodníci

Jak vyhodnotíte, zda může zákazník B2B používat PastPay?

Náš algoritmus při zhodnocování prověřuje několik finančních kritérií a dostupných informací o společnosti. Pokud algoritmus na základě dostupných informací vyhodnotí kupující společnost pozitivně, můžeme pro ni PastPay BNPL schválit jako platební možnost.

Jaké informace potřebujete od zákazníků během procesu vyhodnocování bonity?

Když firemní zákazník platí pomocí služby PastPay, potřebujeme následující informace:
– daňové identifikační číslo společnosti kupujícího;
– celková částka nákupu;
– kontaktní údaje kupujícího
Kromě toho musí kupující při prvním nákupu, pro účely identifikace, projít krátkým automatizovaným procesem, který může samostatně dokončit pověřený zástupce společnosti nebo jeho zástupce.

Jak je zákazník informován o podrobnostech platby a blížící se termínu splatnosti?

Když zákazník vybere PastPay jako platební metodu při objednávce, systém automaticky aktualizuje fakturu s novými platebními údaji. Zákazníkovi rovněž zašleme e-mail s potřebnými informacemi a kroky po zakoupení.

Co se stane, když zákazník zaplatí po termínu splatnosti?

Po uplynutí splatnosti nebude možnost PastPay BNPL zákazníkovi k dispozici, dokud nebude neuhrazený zůstatek uhrazen. Jakmile zákazník platbu dokončí, bude možnost PastPay BNPL opět k dispozici. Platba po uplynutí splatnosti bude zpoplatněna zákonnými poplatky za prodlení a paušálními poplatky za vymáhání.

Co se stane, když zákazník omylem zaplatí PastPay vyšší částku?

Pokud zákazník omylem převede vyšší částku, měl by kontaktovat prodejce. PastPay se v takových případech také spojí s obchodníkem a podle okolností vrátí rozdíl částky buď kupujícímu nebo obchodníkovi.

Co se stane, když zákazník ještě nezaplatil za svůj nákup prostřednictvím služby PastPay, ale chtěl by provést nový nákup se službou BNPL?

PastPay určuje BNPL limit, který lze použít pro více nákupů. Pokud se tedy celková částka vejde do dostupného limitu, může zákazník nadále využívat PastPay pro další nákupy až do výše limitu.

Je PastPay k dispozici pro fyzické osoby (B2C)?

Ne, není. PastPay je určena výhradně pro transakce B2B (business-to-business), což znamená, že je použitelná pouze v případě, že transakce probíhají mezi dvěma firmami.

Jako obchodník mám individuální zákazníky (B2C) a firemní klienty (B2B). Mohu i v tomto případě implementovat PastPay?

Ano, v tomto případě bude možnost platby PastPay BNPL k dispozici pouze pro firemní zákazníky.

Jaké jsou výhody používání PastPay pro zákazníky?

Stručně: Kupující může pokrýt náklady ze svých příjmů.
Pomocí PastPay B2B BNPL mohou zákazníci prodloužit lhůtu splatnosti svých nákupů až o 90 dní. Ve výsledku platební metoda Buy Now Pay Later zlepšuje cash flow, zvyšuje likviditu a zvyšuje provozní flexibilitu společnosti.

Integrace

Jak mohu jako dodavatel zpřístupnit platební metodu PastPay svým firemním zákazníkům?

Svým firemním klientům můžete PastPay nabídnout prostřednictvím několika možností integrace v závislosti na vašich prodejních kanálech a systému e-shopu.

Zde jsou uvedeny alternativy integrace, které máte k dispozici:

– Poskytujeme plug-and-play rozšíření pro e-shopové enginy WooCommerce, Magento, Shoprenter, Unas a PrestaShop (další integrace je připravují). Pokud Váš e-shop běží na jiné platformě, zeptejte se na řešení na míru vyplněním tohoto formuláře.

– PastPay lze bezproblémově integrovat prostřednictvím API pro vývoj e-shopů na míru nebo enginy, které nemají rozšíření plug-and-play k dispozici.

– Pokud není plná integrace API možná (např. fakturace mimo e-shop) nebo pokud prodáváte prostřednictvím různých prodejních kanálů (např. telefon, e-mail, osobní odběr), můžete svým B2B zákazníkům stále nabízet BNPL pomocí PastPay Portálu.

Díky inovativnímu řešení PastPay můžete začít nabízet služby BNPL svým firemním zákazníkům již do 48 hodin.

Klikněte zde a obraťte se na našeho odborníka, který vám pomůže objevit nejlepší řešení pro vaše potřeby.

Jaké jsou první kroky, které musím jako obchodník učinit, abych mohl svým firemním zákazníkům zpřístupnit možnost platby s PastPay?

Po registraci vás budeme z PastPay kontaktovat, aby s vámi prodiskutovali podrobnosti a poskytli Vám návrh. Po přijetí nabídky můžete podepsat smlouvu online a proces integrace může začít okamžitě. Pokud se rozhodnete pro neintegrovaný začátek, mohou vaši firemní klienti začít používat PastPay BNPL ihned po podpisu smlouvy.

Jak dlouho trvá plné zavedení PastPay?

Díky snadno uživatelnému portálu PastPay můžete začít nabízet službu BNPL svým zákazníkům do 48 hodin od podepsání smlouvy. Integrace prostřednictvím plug-and-play nebo vlastního vývoje trvá jen několik dní.
Náš IT tým je připraven Vás podpořit během procesu integrace.

Nenašli jste správnou odpověď?

Kontaktujte nás prosím na [email protected], abychom vám mohli pomoct!

Obecné

Co je PastPay?

PastPay je regulovaný poskytovatel finančních služeb nabízející odložené platby prostřednictvím faktoringu, známé jako ‚Kup teď, zaplať později‘ pro obchodníky B2B v zemích EU.

Co je B2B BNPL?

B2B BNPL je forma financování často používaná v obchodních transakcích. Umožňuje firemním zákazníkům splatit za svůj nákup o 15-90 dní později, zatímco obchodník ihned obdrží částku při splnění objednávky. Tato možnost umožňuje zákazníkům flexibilně spravovat jejich cash flow, zatímco umožňuje obchodníkům téměř okamžitě obdržet platbu.

Jak funguje B2B BNPL?

Během procesu nákupu mají zákazníci možnost zaplatit později (od 15 do 90 dnů) pomocí PastPay. Jakmile je vybrána možnost BNPL, náš algoritmus zanalyzuje bonitu zákazníka během několika sekund a poskytne zpětnou vazbu o jeho oprávněnosti k odložené platby. Po obdržení objednaného zboží PastPay převede bankovním převodem hodnotu faktury a odečte poplatek za službu PastPay, aby zajistil plynulý platební proces pro obě strany.

V jakých zemích je PastPay dostupné?

PastPay podporuje obchody ve všech zemích Evropské Unie, Švýcarsku a ve Velké Británii.

Pro koho to je?

Pro koho je PastPay a jaké podmínky musím můj e-shop splňovat?

E-shopy, které splňují následující kritéria, budou nejvíce benefitovat používáním PastPay BNPL: zákazníci jsou jiné firmy (působící v B2B);

mají firemní zákazníky s potřebou flexibilních platebních podmínek;

mají firemní zákazníky, kteří jsou často platí pozdě

chtějí minimalizovat administrativní zátěž a snížit riziko neplacení;

chtějí udržovat nebo zlepšovat svou finanční likviditu.

Může PastPay být dobrá volba, pokud prodávám produkty s nízkou hodnotu?

Pro využití služby neexistuje minimální limit. Vaši firemní zákazníci mohou použít možnost PastPay BNPL v rámci určených limitů.

Jaké benefity nabízí PastPay pro obchodníky?

PastPay BNPL má pro obchodníky několik výhod:

– zvyšuje průměrnou hodnotu nákupního košíku;

– zlepšuje konverzní míry;

– obdrží příjmy včas;

– snižuje administrativní práci:

– snižuje, dokonce eliminuje riziko neplacení;

– zvyšuje likviditu;

– zlepšuje cash flow;

– poskytuje vynikající zákaznickou podporu;

zvyšuje zákaznickou loajalitu a ochotu nakupovat.“

Moji obchodní klienti nakupují malé objemy. Může PastPay pomoci zvýšit hodnotu obchodních nákupů?

Ano, s PastPay můžete zvýšit hodnotu nákupního košíku až o 60%.Odložené platby zvyšují ochotu platit a motivují zákazníka k větším nákupům. BNPL také umožňuje zákazníkovi generovat zisk z zakoupených produktů před uhrazením platby, takže růstové příležitosti jsou na obou dvou stranách.

Jak to funguje?

Nesu si já jako obchodník nějaké riziko?

Existuje možnost, že obchodník může outsourcovat celé riziko neplacení s uvedením naší služby. V tomto případě, jakmile schválíme nákup vašeho firemního kupujícího, veškerá odpovědnost může být převedena na PastPay. Bude to projednáno během jednání o smlouvě.

Je nastavený minimum limit nákupu, pokud zákazník používá PastPay?

Při používání PastPay neexistuje žádný minimální limit.

Jaká je maximální limit nákupu, kterou může můj zákazník zaplatit pomocí PastPay?

Po vyhodnocení zákazníka, náš systém určí maximální limit pro platební metodu PastPay BNPL. Pokud částka nákupu přesahuje limit, PastPay nebude k dispozici pro financování kupujícího.

Jaké platební podmínky mohu nabídnout svým zákazníkům s PastPay BNPL?

PastPay umožňuje vašim firemním zákazníkům platit později za své nákupy, zatímco vy obdržíte okamžitou platbu za objednávku po jejím splnění. S PastPay BNPL můžete svým firemním zákazníkům nabídnout platební lhůtu od 15 do 90 dnů. Přesná platební lhůta bude stanovena v smlouvě mezi vaším podnikem a PastPay.

Jak jsou spravovány faktury?

Správa faktur může být buď poloautomatická nebo plně automatizovaná v závislosti na úrovni integrace.

Co je vyžadováno k obdržení platby poté, co zákazník nakoupí pomocí PastPay?

Po splnění objednávky, která byla zaplacena pomocí PastPay BNPL, váš podnik zašle fakturu společnosti PastPay (buď automaticky nebo poloautomaticky), a platba bude provedena na základě faktury.

V jakém okamžiku PastPay platí obchodníkovi nebo e-shopu?

Jakmile je objednávka splněna a faktura je vystavena, PastPay zaplatí fakturu do 24 hodin.

Musím vytvořit fakturu pro nákupy, které byly zaplaceny pomocí PastPay?

Ano, obchodník musí vystavit fakturu za nákup, stejně jako při jakémkoli jiném platebním způsobu. Technicky vzato obchodník ‚prodává‘ fakturu společnosti PastPay. Obchodník pak pošle fakturu společnosti PastPay (buď automaticky nebo poloautomaticky, v závislosti na úrovni integrace), a platba bude zahájena na základě faktury.

Co je PastPay Portal?

PastPay Portal je platforma, kde obchodníci mohou spravovat jakoukoli část svého procesu BNPL, jako jsou objednávky, faktury, dodávky, zákazníci, limity kupujících a další. Portál lze také použít k správě procesu BNPL, pokud obchodníci nemohou plně integrovat API nebo pokud nákup probíhá mimo webový obchod.

Co je PastPay App?

PastPay App je platforma pro firemní zákazník, kteří platí pomocí PastPay, kde mohou zobrazit historii svých nákupů s PastPay a aktuální platby na jednom místě.

Můžu stále používat PastPay, i když mám obchodní zákazníky, kteří nakupují mimo e-shop (telefonicky/e-mailem) nebo pokud nemám e-shop?

Ano, můžete nabídnout B2B BNPL i svým offline zákazníkům pomocí PastPay Portal. Pokud nemáte webový obchod, můžete stále požádat o cenovou nabídku na stránce https://pastpay.com/contact-us/, stačí v poli ‚doména webového obchodu‘ uvést ‚ne‘.

Cena

Jaký poplatek musí e-shop zaplatit za PastPay službu?

PastPay účtuje obchodníkovi předem stanovený procentní podíl z každé transakce PastPay. Sazba závisí na několika faktorech (obrat B2B, složení zákazníků, ochota nést riziko neplacení atd.) a bude stanovena ve smlouvě mezi vaším podnikem a PastPay.

Korporátní obchodníci

Jak vyhodnocujete, zda můj zákazník může používat PastPay?

Pokud je právní a finanční situace společnosti odpovídající a má alespoň 2 dokončené finanční roky, pozitivně vyhodnotíme společnost zákazníka a povolíme platební možnost PastPay BNPL.

Jaké informace potřebujete od zákazníků během procesu vyhodnocování bonity?

Při platbě firemního zákazníka pomocí PastPay potřebujeme následující informace:

daňové číslo společnosti,

celková částka nákupu,

kontaktní údaje. Navíc při prvním nákupu bude muset firemní kupující absolvovat krátký, automatizovaný proces pro identifikaci zákazníka, který mohou snadno dokončit sami během několika minut.

Jak bude můj zákazník informován o platebních údajích poté, co uplyne termín odložené platby?

Když zákazník vybere PastPay jako platební metodu při objednávce, systém automaticky aktualizuje fakturu s novými platebními údaji. Zákazníkovi rovněž zašleme e-mail s potřebnými informacemi a kroky po zakoupení.

Co když můj zákazník nezaplatí?

PastPay je zodpovědný za výběr částky nákupu od zákazníka. Jakmile PastPay schválí daný nákup, obecně veškerá odpovědnost a riziko patří PastPay. Jinými slovy obchodník může outsourcovat riziko neplacení zavedením naší služby. Platební možnost PastPay BNPL pro kupujícího zanikne po uplynutí platby a znovu se stane dostupnou, jakmile kupující uhradí částku.

Co se stane, pokud můj zákazník omylem zaplatí více než částku nákupu?

Pokud zákazník omylem převede vyšší částku, je běžné, že se obrátí na obchodníka.

Co se stane, pokud můj zákazník ještě nezaplatil za svůj nákup placeným PastPay, ale chtěl by provést další nákup s BNPL?

Poradíme se obchodníkem, zda vrátíme částku přímo kupujícímu nebo obchodníkovi.

Každému firemnímu zákazníkovi je PastPay přiřazen limit, který lze využít pro několik nákupů. Pokud je celková částka nákupu v rámci limitu, může zákazník pomocí PastPay uskutečnit několik nákupů.

Je PastPay k dispozici pro fyzické osoby (B2C)?

Ne, PastPay lze používat pouze v obchodě B2B (business-to-business).

Mám jak B2C, tak B2B klienty. Můžu stále používat PastPay?

Ano, v tomto případě bude možnost platby PastPay BNPL k dispozici pouze pro firemní zákazníky.

Jaké jsou výhody používání PastPay pro zákazníky?

„Stručně řečeno: Můžete platit své náklady ze svých příjmů. Použití platební metody PastPay vám umožňuje prodloužit termín platby za své nákupy až na 90 dní. Tím se zlepšuje tok hotovosti, zvyšuje likvidita a umožňuje flexibilnější podmínky, což vám může umožnit efektivněji využívat svůj kapitál jinde.

Integrace

How can I integrate PastPay into my webshop?

Můžete nabídnout PastPay svým firemním klientům čtyřmi způsoby.

Za prvé, můžete začít nabízet platební možnost BNPL do 48 hodin bez integrace díky inovativní platformě PastPay.

Pro integraci PastPay máte následující dvě možnosti, jak zobrazit BNPL v platebních možnostech:

Nabízíme plug-and-play rozšíření pro webové obchodní motory WooCommerce, Magento, Shoprenter, Unas a PrestaShop. (Na cestě jsou další integrace.) Pokud používáte jiný webový obchodní motor, informujte se o svých personalizovaných možnostech vyplněním tohoto formuláře.

Dále můžete integrovat PastPay pomocí API, pokud máte vlastní webový obchod nebo používáte webový obchodní motor, pro který není k dispozici plug-and-play rozšíření.

Jaké jsou počáteční kroky potřebné k integraci PastPay do mého e-shopu?

Jak dlouho trvá plné zavedení PastPay?

Nenašli jste správnou odpověď?

Kontaktujte nás prosím na [email protected], abychom vám mohli pomoct!